Đăng ký nhận thông tin

  Blog

  Scenia Bay / Cập nhật tiến độ dự án  / Cập nhật tiến độ dự án Scenia Bay ngày 12/5/2018
  Tới ngày 12/5/2018, dự án Scenia Bay đã thi công tới tầng 11

  Cập nhật tiến độ dự án Scenia Bay ngày 12/5/2018

  Theo cập nhật từ Ban quản lý dự án, tới ngày 12/5/2018, dự án Scenia Bay đã thi công tới tầng 11.

  Tới ngày 12/5/2018, dự án Scenia Bay đã thi công tới tầng 11

  Tới ngày 12/5/2018, dự án Scenia Bay đã thi công tới tầng 11

  Nhìn vào tiến độ xây dựng của dự án Scenia Bay có thể nhận thấy chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai là một chủ đầu tư có năng lực. Bởi, tiến độ dự án nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vốn. Nguồn lực tài chính của chủ đầu tư mạnh, lựa chọn đối tác triển khai uy tín thì công trình sẽ đảm bảo về đích đúng hẹn, hoặc thậm chí là trước hẹn.

  Nhìn vào tiến độ dự án có thể thấy được năng lực của chủ đầu tư Nam Tiến

  Nhìn vào tiến độ dự án có thể thấy được năng lực của chủ đầu tư Nam Tiến

  Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc bảo đảm tiến độ dự án chủ đầu tư luôn tập trung vào khâu xây dựng, hoàn thiện các hạng mục dự án theo đúng cam kết với khách hàng.

  Với tôn chỉ luôn giữ vững niềm tin với khách hàng

  Với tôn chỉ luôn giữ vững niềm tin với khách hàng…

  Tiến độ dự án luôn được đảm bảo

  Tiến độ dự án luôn được đảm bảo.

  Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ dự án Scenia Bay và chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai

  Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ dự án Scenia Bay và chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai