Đăng ký nhận thông tin

  Mặt bằng căn hộ

  Scenia Bay / Mặt bằng căn hộ

  MẶT BẰNG TẦNG 5

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 6

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 7-26

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 27

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 28

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 29-30

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 31

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 32-34

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 35

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 36

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 37

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 38

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  MẶT BẰNG TẦNG 39

  Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

  CHÚ THÍCH THÔNG SỐ

  MÃ CĂN HỘ
  Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy
  DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN

  Căn hộ studio

  Căn hộ 1 phòng ngủ+

  Căn hộ 1 phòng ngủ

  Căn hộ 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 phòng ngủ +

  Căn hộ 3 phòng ngủ